جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه ترمیم آبشستگی های خطوط لوله زیر دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/015/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران