جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات مورد نیاز سازه های بتنی و بلوکی تکیه گاههای خطوط لوله و تاسیسات واقع در ناحیه مخازن میترینگ و سایر مناطق خشکی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/014/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران