سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه پمپ افقی ساخت داخل

مناقصه

PO1/11/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران