جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه تعویض لوله های درین قطر 6 اینچ مخازن قدیم و جدید بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/002/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران