جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل تعهدات باقیمانده چهار مخزن یک میلیون بشکه ای در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/009/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران