چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیر و نگهداری خطوط لوله ، تاسیسات و پوشش های حفاظتی اسکله شرقی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 044/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

4 تاسیسات و تجهیزات