جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه انجام خدمات نگهداری از باغ پرندگان بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/023/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران