چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی ساختمان تعمیرات مکانیک در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ /024/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران