سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 6 قلم شیر درواز ه ای (GATE VALVE)

مناقصه

AA/23/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران