چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار اجرایی (C) جهت پروژه خدمات نگهداری، تعمیرات و پوششهای حفاظتی خطوط لوله و تاسیسات اسکله شرقی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/030/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران