جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه پله دسترسی اسکله به کشتی (GANG WAY)

مناقصه

DD/08/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰