سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه هیدرودوزر جهت انتقال رسوبات کف مخزن

مناقصه

AA/40/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران