سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار Cبه منظور انجام تعمیرات اساسی بر روی اسکله آذرپاد (غربی) در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/003/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران