چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار اجرایی (C) جهت پروژه خدمات نگهداری، تعمیرات و پوشش های حفاظتی خطوط لوله و تاسیسات شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/001/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران