چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 4 عدد شیر پروانه ای (BUTTERFLY VALVE)

مناقصه

AA/36/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران