سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی و زیر آبی شناورهای سبک (بارج و قایق) اداره خدمات دریایی در شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/020/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران