جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت و نصب پلتفرم دسترسی به جرثقیل اورهد پهلوگاههای اسکله شرقی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/003/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران