شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات و ادوات برقی تاسیسات صنعتی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/002/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران