شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعویض خط 12 اینچ آتش نشانی از خارگ 4 تا اف دلفین اسکله غربی جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/001/95

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران