شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین 200 صندلی از یک یا دو فروند شناور مسافربری جهت جابجایی مسافر از جزیره خارگ به بندر بوشهر و بالعکس

مناقصه

م ع پ/015/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران