سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات راهبردی و نگهداری سیستم های کمک ناوبری و الکترونیکی فرودگاه / سیستم برق اضطراری فرودگاه/ سیستم روشنایی فرودگاه جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/024/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران