چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار اجرایی (C) جهت پروژه خدمات نگهداری، تعمیرات پوششهای حفاظتی خطوط لوله و تاسیسات اسکله شرقی جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/030/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران