چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیر تخلیه فشار

مناقصه

MS/21/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران