چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه پمپ افقی

مناقصه

AA/23/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران