سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 22 قلم قطعات پمپ NIJHUIS

مناقصه

AA/03/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران