شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت بازسازی رنگ آمیزی و نصب همبند ارتینگ مخازن نفت واقع در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/030/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۸ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران