شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 45 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارگ و بالعکس بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/026/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران