شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه ترمیم آبشستگی های خطوط لوله زیر دریایی شرکت پایانه های نفتی ایران به صورت EPC بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/010/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران