چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداری از باغ پرندگان شرکت پایانه های نفتی ایران در منطقه عملیاتی خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 015/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

گواهینامه صلاحیت مصدق تایید صلاحیت در رشته کشاورزی رتبه 5 یا داشتن مجوز فعالیت از محیط زیست در زمینه نگهداری طیور