شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارگ و بالعکس به صورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/023/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران