سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 15 شاخه هوز جهت عملیات STS

مناقصه

AA/20/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران