شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 200 صندلی از یک فروند شناور مسافربری جهت جابجایی مسافر از جزیره خارگ به بندر بوشهر و بالعکس بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/015/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران