چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات راهبری و نگهداری سیستم های کمک ناوبری و الکترونیکی فرودگاه / سیستم برق اضطراری فرودگاه / سیستم روشنایی فرودگاه جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/024/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران