شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز میعانات گازی عسلویه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/025/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران