سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید پله دسترسی اسکله به کشتی GANG WAY

مناقصه

DD/08/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران