جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک فروند قایق رفع آلودگی نفتی

مناقصه

AA/18/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران