شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار برای پروژه انجام خدمات نقشه برداری شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/039/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران