چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیر، بلاستیگ و رنگ آمیزی پایه های چراغهای روشنایی واقع در محوطه مخازن جدید در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ /025/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران