سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی داخلی خطوط لوله زیر دریایی انتقال نفت خام گناوه-خارگ توسط توپک هوشمند high resolution MFL & TFI

مناقصه

مناقصه م.ع.پ 017/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران