چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازیافت پسماند خانگی انجام خدمات تفکیک از مبدا جمع آوری مکانیزه حمل، جداسازی مواد بازیافتی، امحا ....

مناقصه

م ع پ/019/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران