سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 2000 متر کابل

مناقصه

AH/18/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران