سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید علایم مخصوص محوطه باند فرودگاه SIGN

مناقصه

PO1/19/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران