سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار برای پروژه اجرای آسفالت جاده کشتی و دسترسی به باند فرودگاه و راههای دسترسی به پروژه ها و منطقه شرکتی در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/018/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران