شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات تعمیرات روز مره منازل، ادارات و تاسیسات، خدمات آبرسانی، لایروبی چاه های فاضلاب و خطوط اصلی و فرعی شبکه فاضلاب، راهبری تاسیسات آب و RBC فاضلاب، خدمات بهداشتی، انجام خدمات گازرسانی مربوطه به منازل، ....ادارات پایانه نفتی خارگ

مناقصه

م ع پ/006/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران