شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام تعویض گردگیرهای پایه و در شیلد مخازن قدیم و جدید در جزیره خارگ به صورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/020/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران