سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه پمپ افقی جابجایی مثبت

مناقصه

AA/16/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۷ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران