IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی پمپ های WOLMO_GREAT مربوط به سیستم SRJ

مناقصه

AA/15/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران