IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 1500 متر لوله فولادی بدون درز 6 اینچ

مناقصه

JA/13/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران