سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سه فروند قایق امداد و نجات

مناقصه

AA/26/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران