شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت احداث سیستم حفاظت صاعقه مخازن ذخیر سازی نفت خام و فرآورده و نیروگاه برق در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/022/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران